Formulier voor herroeping

Dit formulier moet ingevuld en via aangetekende zending met ontvangstbewijs opgestuurd worden. Naar Banio 

Banio Salle de Bain Badkamers

256 Chaussée de Tubize
1440 Braine-le-Château

Belgique. Dit moet , ten laatste, 14 dagen na de dag van levering gebeuren.                                                      

  1.        Betreft levering                     ……………………………………
  2.        Naam                                   ……………………………………
  3.        Voornam                               ……………………………………
  4.        Adres                                   ……………………………………
  5.        Bestellingnummer                 ……………………………………
  6.         Leveringsdatum                    ……………………………………

Het artikel mag retour gestuurd worden wanneer aan het volgende voldaan is: 

- als het compleet en onbeschadigd is;
- als het ongebruikt en niet gemonteerd is geweest;
- in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk (hier mag niet op geschreven worden);
- producten die speciaal voor u zijn vervaardigd, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht de schade in rekening te brengen

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen(*)   …………………………………………………………..

Datum :   ……………           Handtekening van consument(en) :

Het vervoer van het kolis word gemaakt door :  ………………………………………

Bij ontvangst van uw aanvraag krijgt U een bevestiging en het activatie van de retour. We sturen ook alle inlichtingen hoe moet de retour opgestuurd worden. De transportkosten van de retour is ten laste van de consument.